Building Site

Specyfikacja SkamoWall dla dokumentów przetargowych

Poniżej znajduje się krótki opis, jeśli chcesz, aby SkamoWall został przypisany do projektu.

Informacje ogólne

Materiał stosowany do izolacji wewnętrznej musi być wykonany z materiału aktywnego kapilarnie- krzemianu wapnia. Materiał musi mieć neutralny szary odcień.

Produkcja krzemianu wapnia

Krzemian wapnia musi być dostarczany w prasowanych płytach o wymiarach 1000 × 610 mm i gęstości (EN 1602) 225 kg/m³.

Tolerancje długości, szerokości i grubości płyt nie mogą przekraczać ±2,5 mm.

Krzemian wapnia

Krzemian wapnia musi spełniać szereg parametrów izolacji wewnętrznej:

  • Ze względu na środowisko pracy nie może zawierać kwarcu
  • Zdolność regulacji wilgotności, dyfuzja pary wodnej (EN 12086), parametr μ nie może przekraczać 3
  • Zdolność absorpcji dźwięku, wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw dla płyty 25 mm musi wynosić co najmniej 25 (-2;-4) dB
  • Gęstość lub odporność na ściskanie musi wynosić co najmniej 1500 kPa
  • Wydajność cieplna, przewodność cieplna (EN 12667), wartość λ50, maks. 0,068 W/m²K

Malowanie

DYRUP Silikat Primer V

Spoiwo: Szkło wodne potasowe

Szczególne właściwości: DYRUP Silikat Primer V doskonale przenika oraz tworzy dobrą przyczepność do późniejszej obróbki na chłonnych powierzchniach.

Zakres stosowania: DYRUP Silikat Primer V jest przeznaczony do stosowania na wewnętrznych oraz zewnętrznych powierzchniach mineralnych, takich jak: tynk, tynk krzemianowy, powierzchniach zmywalnych ciśnieniowo, piaskowiec wapienny i na powierzchniach impregnowanych krzemianem.DYRUP Silikat Primer V jest również stosowany do rozcieńczania farb DYRUP Inde Silikat paint.

Obróbka: Tynki mineralne, powierzchnie zmywalne ciśnieniowo oraz tynki krzemianowe/elewacje malowane i elewacje z piaskowca należy gruntować 1x z DYRUP Silikat Primer V z dodatkiem wody w proporcji 1:1.

Farba DYRUP Inde Silikat paint

Spoiwo: Szkło wodne potasowe

Zakres stosowania: Farba DYRUP Inde Silikat paint została opracowana specjalnie do mineralnych powierzchni wewnętrznych. Produkt nadaje się do stosowania np. w szkłach i przedszkolach, a także ogólnie w pomieszczeniach, w których szczególny nacisk kładzie się na klimat wewnętrzny.

Absorpcja wody W wartość: 0,07 [kg/m² - h 0,5] DIN EN 1062

Wartość Sd dyfuzji: 0,007 m DIN EN 1062

Aplikacja połysk. 2 - Matowy

Szczególne właściwości: DYRUP Inde Silikat paint to farba silikatowa zgodna z niemiecką normą DIN 18363 punkt 2.4.1. Produkt charakteryzuje się wysoką dyfuzyjnością oraz doskonałą zdolnością krycia. Ponadto farba DYRUP Inde Silikat paint nie zawiera dodatków polimerowych oraz środków konserwujących i rozpuszczalników, a skład produktu nie stwarza warunków do rozwoju pleśni.