Airing

Po zakończonym montażu SkamoWall

Po zakończonym montażu SkamoWall należy przestrzegać kilku wytycznych, dla uzyskania najlepszego możliwego efektu prac.

Wentylacja

Ogromna pojemność płyty SkamoWall Board kompensuje wahania wilgotności, ale nie kompensuje wentylacji. Wilgoć możne być z powrotem oddana do pomieszczenia tylko wtedy, gdy powietrze jest wymieniane. Dlatego ważne jest, aby utrzymywać prawidłową wentylację w pomieszczeniu.

Ogólna zasada dobrej wentylacji to:

  • Uchylanie okna nie jest zalecane (elementy się wychładzają).
  • Zaleca się wietrzenie pomieszczenia kilka razy dziennie tworząc przeciągi.
  • Okna piwnicy powinny pozostać zamknięte w upalne dni. Wietrzenie powinno odbywać się wyłącznie w chłodny poranek i wieczorem.
  • Aby zapewnić dobrą wentylację, zaleca się wietrzenie trzy razy dziennie przez 5 do 10 minut.

 

Generalnie płyta SkamoWall Board nie może być trwale moczona od tyłu, nie może być mocowana do ścian z niewłaściwym zabezpieczeniem przed wilgocią higroskopijną, przy braku poziomych barier. W razie potrzeby zapytaj rzeczoznawców lub ekspertów.

Piwnice bez wentylacji naturalnej mogą wymagać wentylacji mechanicznej.

Tutaj znajdziesz porady i inspiracje dotyczące jakości powietrza.

Malowanie

Zalecamy stosowanie wyłącznie poniższego podkładu i farby:

  • Zagruntować preparatem DYRUP Silikat Primer V, rozcieńczonym wodą w proporcji 1:1.
  • Pomalować dwukrotnie farbą DYRUP Inde Silikat paint. W razie potrzeby rozcieńczyć pierwszą warstwę z dodatkiem max. 10% DYRUP Silikat Primer V lub wody.

 

Dowiedz się więcej na temat malowania tutaj.

Meble

Meble należy odsunąć co najmniej 10 cm od ściany w rejonie ścian zewnętrznych.

Jeśli to możliwe, SkamoWall nie powinien być obciążony: Nie należy używać wiertarki udarowej do wiercenia otworów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie płyty SkamoWall Board.

Ostrzeżenie: Gwoździe, śruby itp. mogą pełnić rolę mostka termicznego, w obszarze wywierconego otworu może powstać pleśń.

Układanie płytek

Ogólnie rzecz biorąc ważne jest, aby pomieszczenia, w których został zamontowany SkamoWall były dobrze wentylowane, w celu umożliwienia odprowadzania wilgoci do pomieszczenia - dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia. Nie zalecamy stosowania płytek na SkamoWall.