Data

EPD (Environmental Product Declaration) SkamoWall

W ramach naszej wizji i nieustannego ukierunkowania na ochronę planety poprzez zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, uzyskaliśmy deklarację środowiskową produktu (EPD), która obejmuje wszystkie nasze produkty wykonane z krzemianu wapnia.

Co to jest deklaracja środowiskowa produktu (EPD)?

Deklaracja środowiskowa produktu EPD (ang. Environmental Product Declaration) dokumentuje cykl życia wpływu produktów na środowisko pod względem zużycia energii, zużycia zasobów i odpadów. Deklaracja środowiskowa produktu (EPD) to ujednolicony sposób podsumowania wpływu produktów na środowisko, przeliczona na ekwiwalenty CO₂.

Dlaczego deklaracje środowiskowe produktu (EPD) są ważne?

EPD zapewniają przejrzysty wgląd w emisje związane z produkcją. Pomaga to zwiększyć świadomość ekologiczną, ponieważ możemy porównać wpływ różnych produktów na środowisko w ramach norm europejskich i międzynarodowych.

Dyrektywy EPD Skamol są zgodne z normami europejskimi i międzynarodowymi (ISO 14025 i EN 15804).