Bay Window

Szczegóły budowy, gdzie SkamoWall poprawił klimat wewnętrzny pomieszczeń

Bay Window

Wykusz w budynku w Aarhus, Dania

SkamoWall może być montowany wewnątrz, w tych częściach budynków, które są szczególnie narażone na działanie wilgoci. Przykładem może być wykusz w budynku, w którym w wielu przypadkach nie ma izolacji. To powoduje tworzenie się mostków cieplnych, w wyniku których, z czasem będą powstawały problemy z wilgocią i pleśnią, a tym samym wpływały niekorzystnie na klimat wewnętrzny i zdrowie mieszkańców.