Gdańsk6

Szkoła publiczna w Gdyni, Polska

Wykonawca: PHU FRONTEX Tomasz Dyczyj
Lokalizacja: Gdynia, Polska
Rodzaj budynku: Szkoła publiczna
Projekt: Renowacja
Zamontowany Skamowall: 285 m²
Rok: 2023

Gdańsk1 Gdańsk2 Gdańsk3 Gdańsk4 Gdańsk5 Gdańsk6

Ze względu na dobre parametry wytrzymałościowe płyt, system SkamoWall został wybrany jako izolacja sali gimnastycznej. Decyzję tą oparto nie tylko na chęci ulepszenia budynku, ale także stworzenia lepszego klimatu wewnątrz pomieszczenia.

Zdrowy klimat wewnętrzny w środowisku edukacyjnym odgrywa kluczową rolę dla samopoczucia i wyników osiąganych przez uczniów. SkamoWall zapewnia lepszą izolację i wytrzymałość, a także stwarza komfortowe i zdrowe środowisko, które sprzyja koncentracji, nauce i dobremu samopoczuciu. Wybór ten służy nie tylko potrzebom budynku, ale także ogólnemu celowi jakim jest stworzenie optymalnych warunków do nauki i rozwoju.