SkamoWall Wedge

SkamoWall Wedge

SkamoWall Wedge to płyta, która służy jako wykończenie między ścianą a sufitem.

Podobnie jak SkamoWall Board i SkamoWall Bore, SkamoWall Wedge jest wykonany z krzemianu wapnia oraz zapewnia lepszy klimat w pomieszczeniu.

Wszystkie produkty krzemianowo-wapniowe SkamoWall posiadają deklarację EPD (Environment Product Declaration), która została zweryfikowana przez stronę trzecią i opublikowana w EPD Dania.

 1. Usuń ze ściany i sufitu wszelkie pozostałości tynku, farby i materiałów organicznych. W przypadku rozwoju pleśni należy oczyścić ścianę środkiem biobójczym.

 2. Upewnij się, że ściana i sufit są proste. W celu wyrównania powierzchni ściany można nałożyć kilka warstw zaprawy Skamol Lime Mortar o grubości 10 mm. Każda warstwa zaprawy musi stwardnieć przed nałożeniem nowej warstwy.

 3. Użyj wody lub gruntu Skamol Primer, aby upewnić się, że powierzchnia jest oczyszczona z kurzu.

 4. W razie potrzeby przytnij SkamoWall Wedge do wymaganego rozmiaru za pomocą standardowej piły ręcznej.

 5. Usuń kurz z powierzchni SkamoWall Wedge.

 6. Nałóż Skamol Primer na powierzchnię SkamoWall Wedge po stronie skierowanej ku ścianie i sufitowi.

 7. Odczekaj ok. 30 minut do całkowitego wyschnięcia preparatu Skamol Primer.

 8. Za pomocą kielni zębatej o średnicy 8 mm, nałóż na ścianę i sufit równą warstwę zaprawy Skamol Lime Mortar. Nałóż równą warstwę zaprawy Skamol Lime Mortar na powierzchnię płyty SkamoWall Wedge, po stronie skierowanej ku ścianie i sufitowi, przy pomocy kielni zębatej o średnicy 8 mm. Całkowita warstwa zaprawy wapiennej Skamol Lime Mortar powinna wynosić od 4 mm do 10 mm.

 9. Umieść płytę SkamoWall Wedge ok. 5 cm od pożądanego miejsca.

 10. Dociśnij SkamoWall Wedge w końcowej pozycji, wyrównując zaprawę Skamol Lime Mortar. Płyta SkamoWall Wedge musi być przyklejona na całej powierzchni zaprawą Skamol Lime Mortar.

 11. Usuń kurz powierzchni zamontowanej płyty SkamoWall Wedge.

 12. Nałóż Skamol Primer na powierzchnię SkamoWall Wedge.

 13. Odczekaj ok. 30 minut do całkowitego wyschnięcia preparatu Skamol Primer.

 14. Wypełnij spoiny pomiędzy SkamoWall Wedge tynkiem, a następnie nałóż wybrany tynk na SkamoWall Wedge. Wybierz pomiędzy Skamol Lime Mortar lub Skamol Smooth Plaster.

 15. Po utwardzeniu tynku, montaż SkamoWall Wedge jest zakończony.

 

Dowiedz się więcej na temat montażu tutaj.

Wymiar palety

1040 × 1250 × 2150 mm, wymiar nie uwzględnia wysokości samej palety.


Wymiary płyty

610 × 400 × 28/5 mm


Powierzchnia

0,24m²


Przechowywanie

Brak wymagań dotyczących warunków przechowywania.


Skład

 • Mikrokrzemionka
 • Wapno

SkamoWall Wedge należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Inne produkty SkamoWall