Skamol Smooth Plaster

Skamol Smooth Plaster

Skamol Smooth Plaster to gotowy do użycia gładki tynk do stosowania z płytami krzemianowo-wapniowymi SkamoWall Board.

Worek 15 kg należy wymieszać z około 5,5 l do 6,5 l wody, co wystarczy na pokrycie powierzchni ok 7,5 m² warstwą o grubości 2 mm.

Należy używać czystych narzędzi, a przed rozpoczęciem tynkowania upewnić się, że powierzchnia płyty jest zagruntowana i wolna od pyłu.

W miejscu pracy należy utrzymywać temperaturę w zakresie od +5°C do +25°C. Produkt należy

przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym miejscu. Chronić przed wilgocią i ujemnymi temperaturami.

 1. Usuń kurz z powierzchni zamontowanej płyty SkamoWall Board.

 2. Nałóż Skamol Primer na powierzchnię płyty SkamoWall Board.

 3. Odczekaj ok. 30 minut do całkowitego wyschnięcia preparatu Skamol Primer.

 4. Wymieszaj Skamol Smooth Plaster w proporcji ok. 6 l czystej wody na worek 15 kg.
  • Wlej 4 l wody do wiadra przeznaczonego do mieszania.
  • Dodaj całą zawartość worka Skamol Smooth Plaster, energicznie mieszając.
  • Pozostałe 2 l wody dodawaj do zaprawy stopniowo, aż do momentu uzyskania pożądanej konsystencji.
  • Mieszaj energicznie przez co najmniej 5 minut.
  • Pozostaw mieszaninę na ok. 15 minut i ponownie wymieszaj, aż całkowicie zmięknie i będzie wolna od pęcherzyków powietrza.
  • Po wymieszaniu Skamol Smooth Plaster można stosować przez ok. 1 godzinę.

 5. Za pomocą kielni zębatej o średnicy 8 mm nałóż tynk Skamol Smooth Plaster do uzyskania równej warstwy o grubości pomiędzy 1,5 mm do 4 mm.

 6. Wygładź powierzchnię tynku.

 7. W razie potrzeby utwardzony tynk Skamol Smooth Plaster można lekko przeszlifować, a następnie na istniejący tynk nałożyć nową warstwę o grubości od 1,5 mm do 4 mm. Czynność tę można powtarzać aż do uzyskania pożądanego efektu.

 

Dowiedz się więcej na temat montażu tutaj.

Opakowanie

15kg


Wymiary opakowania

400 × 250 × 120 mm


Wydajność

7,5m²


Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed mrozem.


Skład

 • Cement Portlandzki
 • Wodorotlenek wapnia

Kod UFI 31S2-308K-500F-NYKM

 • Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • Działa drażniąco na skórę.
 • Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 • Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • Trzymać poza zasięgiem dzieci.
 • Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i osłonę twarzy.
 • W przypadku dostania się produktu do oczu:
  • Płukać ostrożnie wodą przez kilka minut.
  • Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i jest to możliwe.
  • Kontynuować płukanie.
  • Natychmiast skontaktować się z zakładem toksykologii/ lekarzem.
 • Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

 

Zawiera reduktor, który redukuje rozpuszczalny chrom VI.

Reduktor jest aktywny przez 12 miesięcy od podanej daty pakowania przy przechowywaniu w suchym miejscu.

W przypadku przechowywania w warunkach wilgotnych, np. na placach budowy, neutralizacja chromu przestanie spełniać swoje zadanie.

Po otwarciu opakowania należy je szczelnie zamknąć po użyciu, a produkt należy zużyć tak szybko, jak to możliwe.

Inne produkty SkamoWall