Skamol Primer

Skamol Primer

Skamol Primer to gotowy do użycia grunt, przeznaczony do stosowania na płytę SkamoWall Board po stronie, po której ma być nakładany tynk.

Skamol Primer to rozpuszczalny w wodzie związek gruntujący na bazie krzemionki koloidalnej.

Skamol Primer poprawia przyczepność powłoki, zapewniając w ten sposób punkt mocowania do dalszej obróbki.

Nie należy go stosować w temperaturze poniżej 5°C. Produkt

należy przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, nienarażonym na działanie mrozu miejscu.

Nadaje się do użytku przez 12 miesięcy od daty produkcji wskazanej na opakowaniu.

Produkt jest gotowy do użycia. 1 l wystarcza na pokrycie powierzchni 5 m². Czas

schnięcia produktu wynosi około 30 minut.

 1. Usuń kurz z powierzchni płyty SkamoWall Board.

 2. Nałóż na powierzchnię płyty SkamoWall Board równomierną warstwę preparatu gruntującego Skamol Primer przy użyciu pędzla, wałka lub rozpylacza.

 3. Nasycenie płyty SkamoWall Board gruntem Skamol Primer jest wyraźnie widoczne.

 4. Odczekaj ok. 30 minut, do całkowitego wyschnięcia Skamol Primer a następnie rozpocznij montaż płyty.

 5. Usuń kurz z powierzchni zamontowanej płyty SkamoWall Board.

 6. Nałóż Skamol Primer na powierzchnię zamontowanej płyty SkamoWall Board.

 7. Odczekaj ok. 30 minut do całkowitego wyschnięcia preparatu Skamol Primer.

 8. Nałóż tynk na powierzchnię płyty SkamoWall Board. Wybierz pomiędzy Skamol Lime Mortar lub Skamol Smooth Plaster.

 

Dowiedz się więcej na temat montażu tutaj.

Pojemność:

3L

10L


Wymiary opakowania

190 × 200 × 125 mm (3 l)

230 × 200 × 180 mm (10 l)


Wydajność

15m² (3 l)

50 m² (10 l)


Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed mrozem.


Skład

 • 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolina-3-on [Nr WE 247-500-7]
 • 2-metylo-2H-izotiazol-3-on [Nr WE 220-239-6] (3:1) (< 0,0015%/0,015 g/l)

  Skamol Primer to preparat gruntujący stosowany na widoczną stronę płytySkamoWall Board, na którą będzie nakładany tynk.

  Nie.

  Skamol Primer jest gotowy do użycia.

  Wartość Sd dla Skamol Primer wynosi 0.

 • Trzymać poza zasięgiem dzieci.
 • Produkt nie jest łatwopalny.
 • Niesklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z aktualnymi przepisami.
 • Podczas użytkowania należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności.
 • Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać pod obfitym strumieniem wody. Skontaktować się z lekarzem.

Inne produkty SkamoWall