Skamol Lime Mortar

Skamol Lime Mortar

Skamol Lime Mortar to gotowy do użycia produkt na bazie wapna, który można stosować zarówno jako klej oraz tynk podczas montażu systemu SkamoWall.

Do 20 kg zaprawy należy dodać ok. 4,5l czystej wody i mieszać przez około 7 minut. Powstała masa wystarczy na pokrycie 2,5m² jako klej (warstwa 7mm) lub 7m² jako tynk (warstwa 2mm). W miejscu pracy należy utrzymywać temperaturę w zakresie od +5°C do

+25°C. Używać czystych narzędzi i przed nałożeniem produktu upewnić się, że powierzchnia podłoża jest wolna od pyłu i zanieczyszczeń. Przechowywać produkt w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym miejscu. Chronić przed wilgocią i ujemnymi temperaturami.

 1. Usunąć ze ściany wszelkie pozostałości tynku, farby i materiałów organicznych. W przypadku rozwoju pleśni należy oczyścić ścianę środkiem biobójczym.

 2. Upewnij się, że ściana jest prosta. W celu wyrównania powierzchni ściany można nałożyć kilka warstw zaprawy Skamol Adhesive o grubości 10 mm. Każda warstwa kleju musi stwardnieć przed nałożeniem nowej warstwy.

 3. Użyć wody lub gruntu Skamol Primer, aby oczyścić powierzchnię ściany z kurzu.

 4. Usunąć kurz z powierzchni płyty SkamoWall Board po stronie, która ma być skierowana do ściany.

 5. Nałożyć Skamol Primer na płytę SkamoWall Board po stronie skierowanej ku ścianie. Nie ma różnicy w funkcjonalności pomiędzy dwiema stronami płyty SkamoWall Board, a więc nie ma znaczenia, która strona płyty SkamoWall Board jest skierowana w kierunku do pomieszczenia.

 6. Odczekać ok. 30 minut, do całkowitego wyschnięcia preparatu Skamol Primer.

 7. Wymieszać zaprawę wapienną Skamol Lime Mortar w proporcji ok. 4,5 l czystej wody na worek 20 kg:
  • Wlać 2,5 l wody do wiadra przeznaczonego do mieszania
  • Dodać całą zawartość worka zaprawy Skamol Lime Mortar, energicznie mieszając
  • Pozostałe 2 l wody dodawać do zaprawy stopniowo, aż do momentu uzyskania pożądanej konsystencji
  • Mieszać energicznie przez około 7 minut
  • Pozostawić mieszankę na około 2 minuty i ponownie mieszać przez około 1 minutę
  • Skamol Lime Mortar można stosować przez ok. 2 godziny po wymieszaniu

 8. Nałożyć na ścianę równomierną warstwę zaprawy Skamol Lime Mortar za pomocą kielni zębatej o średnicy 8 mm. Zalecamy również nałożenie zaprawy wapiennej Skamol Lime Mortar na powierzchnię płyty SkamoWall Board, po stronie skierowanej ku ścianie za pomocą pacy zębatej o średnicy 8 mm. Całkowita warstwa zaprawy Skamol Lime Mortar powinna wynosić od 4 mm do 10 mm.

 9. Umieścić płytę SkamoWall Board ok. 10 cm od żądanego miejsca.

 10. Docisnąć płytę SkamoWall Board w końcowej pozycji, wyrównując zaprawę Skamol Lime Mortar. Płyta SkamoWall Board musi być przyklejona do ściany na całej powierzchni zaprawą Skamol Lime Mortar. Pomiędzy płytą SkamoWall Board a podłogą należy pozostawić 5 mm szczelinę. Przestrzeń tą można wypełnić nieorganicznym materiałem elastycznym, takim jak samoprzylepna pianka lub silikon.

Jeśli zaprawa wapienna Skamol Lime Mortar jest używana jako tynk, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją

 1. Usunąć kurz z powierzchni zamontowanej płyty SkamoWall Board.

 2. Nałożyć grunt Skamol Primer na powierzchnię zamontowanej płyty SkamoWall Board.

 3. Odczekać ok. 30 minut, do całkowitego wyschnięcia preparatu Skamol Primer.

 4. Wymieszać zaprawę wapienną Skamol Lime Mortar w proporcji ok. 4,5 l czystej wody na worek 20 kg:
  • Wlać 2,5 l wody do wiadra przeznaczonego do mieszania.
  • Dodać całą zawartość worka Skamol Lime Mortar, energicznie mieszając.
  • Pozostałe 2 l wody dodawać do zaprawy stopniowo, aż do momentu uzyskania pożądanej konsystencji.
  • Mieszać energicznie przez około 7 minut.
  • Pozostawić mieszaninę na około 2 minuty, a następnie ponownie mieszać przez około 1 minutę.
  • Skamol Lime Mortar można stosować przez ok. 2 godziny po wymieszaniu.

 5. Nałożyć Skamol Lime Mortar na zamontowaną płytę SkamoWall Board za pomocą kielni zębatej o średnicy 8 mm, aby uzyskać równomierną grubość od 1,5 mm do 4 mm.

 6. Wyrównać i wygładzić zaprawę Skamol Lime Mortar.

 7. W razie potrzeby utwardzoną zaprawę Skamol Lime Mortar można przeszlifować i zwilżyć, a następnie nałożyć nową warstwę zaprawy Skamol Lime Mortar o grubości od 1,5 mm do 4 mm na istniejący tynk. Czynność tę można powtarzać aż do uzyskania pożądanego efektu.

Dowiedz się więcej na temat montażu tutaj.

Opakowanie

20 kg

 

Wymiary opakowania

600 × 300 × 100 mm

 

Wydajność

2,5m² jako klej (7mm)
7m² jako tynk (2 mm)

 

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed mrozem.

 

Skład

 • Wapno (chemiczne)
 • Wapno hydrauliczne
 • Wodorotlenek wapnia
Corrosion

UFI-kode HXMJ-PYQ4-JF0U-CQ2Q

 • Działa drażniąco na skórę.
 • Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
 • Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i osłonę twarzy.
 • W przypadku dostania się produktu do oczu:
  • Płukać ostrożnie wodą przez kilka minut.
  • Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i jest to możliwe.
  • Kontynuować płukanie.
  • Natychmiast skontaktować się z zakładem toksykologii/ lekarzem.
 • Zaprawę wapienną Skamol Lime Mortar należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Inne produkty SkamoWall