Moist Window

SkamoWall rozwiązuje problemy związane z wilgocią w domach

Zarządzanie wilgocią jest ważne dla utrzymania komfortowego i zdrowego klimatu wewnątrz pomieszczeń.

Właściwy poziom wilgotności w domu jest ważny dla klimatu wewnętrznego, a tym samym ważny zarówno dla zdrowia, jak i konstrukcji budynku. W związku z tym, zbyt niski lub zbyt wysoki poziom wilgotności, wiąże się z pojawieniem pewnych komplikacji w budynku.

Poziom wilgotności powinien wynosić pomiędzy 60% do 65% latem i pomiędzy 40% do 45% zimą, ale nie powinien być niższy niż 25%. 

Istnieją wyraźne oznaki zbyt wysokiego poziomu wilgoci w domu.

Może to być w szczególności:

  • Obecność nieprzyjemnych zapachów - zjawisko występujące w przypadku mokrych piwnic.
  • Czarne plamy na ścianach i parapetach.
  • Skropliny na szybach okiennych od wewnątrz.
  • Wybrzuszanie tapet.

 

Pojawiające się poranne skropliny na szybach okiennych od wewnątrz nie są niczym niezwykłym, gdy na zewnątrz jest zimno - szczególnie w sypialni. Jednakże, jest to zły znak, jeśli na krawędzi okna tworzą się większe plamy wody lub gdy okna przez cały rok są wilgotne.

SkamoWall rozwiązuje problemy z wilgocią

W przeciwieństwie do tradycyjnie stosowanych typów izolacji, SkamoWall rozwiązuje problemy związane z wilgocią w źle izolowanych ścianach.

Głównym elementem systemu SkamoWall jest płyta krzemianowo-wapniowa SkamoWall Board, która po zamontowaniu absorbuje wilgoć w pomieszczeniu, poprawiając w ten sposób klimat wewnętrzny.

Gdy wilgotność w mieszkaniu lub pomieszczeniu jest na właściwym poziomie, płyta SkamoWall Board naturalnie uwalnia wilgoć z powrotem do pomieszczenia, zamiast akumulować ją wewnątrz ściany. Ta wyjątkowa właściwość, czyni system SkamoWall doskonałym rozwiązaniem dla zapewnienia prawidłowego klimatu wewnętrznego.

"W porównaniu z innymi rozwiązaniami, płyty krzemianowo-wapniowe mogą pochłaniać wilgoć z powietrza w pomieszczeniach, która może przenikać przez materiał. Kiedy zawartość wilgoci w materiale staje się tak wysoka, że następuje kondensacja kapilarna po stronie ściany zewnętrznej, właściwości absorpcji kapilarnej materiału powodują, że wilgoć jest ponownie oddawana do środowiska wewnętrznego, ponieważ woda grawituje w kierunku suchej części materiału. Woda może teraz odparować do pomieszczenia, aż do osiągnięcia równowagi, gdy powierzchnia będzie sucha." od BUILD – Instytut Budownictwa, Rozwoju Miejskiego i Środowiska: Wytyczne SBi 240Wyzwania związane z wilgocią

Nadmierna wilgoć w domu może być spowodowana wieloma czynnikami - zarówno tymi, które można kontrolować i których można uniknąć, jak i tymi, które wymagają ukierunkowanych działań w strukturze budynku. Źródłem zwiększonej wilgotności w klimacie wewnętrznym mogą być następujące czynniki:

 

Nie tylko wady konstrukcji budynku mogą prowadzić do problemów z wilgocią. Obecność ludzi w pomieszczeniach również ma ogromny wpływ na wilgotność i klimat wewnętrzny, a ponieważ 90% czasu spędzamy wewnątrz czterech ścian naszego domu, niezwykle ważne jest również zapewnienie klimatu wewnętrznego z czystym powietrzem bez śladów zarodników pleśni, które mogą mieć konsekwencje zdrowotne.

Nadmierna wilgoć może zapewnić optymalne warunki dla mikroorganizmów, takich jak roztocza i pleśń.

Konsekwencje nieprawidłowego poziomu wilgotności

Nadmierna wilgotność może powodować powstawanie pleśni i nieprzyjemnych zapachów, co z czasem prowadzi do problemów zdrowotnych i skraca żywotność budynku. Z drugiej strony zbyt niska wilgotność w pomieszczeniu może powodować problemy z przesuszonymi błonami śluzowymi i skórą oraz prowadzić do komplikacji w konstrukcji budynku.

Nieprawidłowa wilgotność powietrza w pomieszczeniu może skutkować problemami z oddychaniem, podrażnieniami skóry, infekcjami i innymi objawami. Wilgotność w pomieszczeniach ma również duży wpływ na konstrukcję budynku, która może zostać osłabiona przez nieodpowiedni poziom wilgoci.

Rozwiązanie dla wysokiej wilgotności

Jeśli podejrzewasz, że w Twoim domu występują problemy z wilgocią i pleśnią, zaleca się wykonanie ekspertyzy budowlanej w celu określenia przyczyn i zakresu problemu. Wzrost pleśni, jest to oznaką nadmiaru wilgoci, której nie można odprowadzić, co zapewnia idealne warunki do rozwoju i rozprzestrzeniania się pleśni.

W przypadku ścian zewnętrznych, które nie mają odpowiedniej izolacji i problemem jest wilgoć, rozwiązaniem jest SkamoWall który zapewni, że nadmiar wilgoci zostanie odprowadzony z konstrukcji budynku do pomieszczenia w naturalny sposób.