Temperature

Niskie temperatury wewnętrzne mogą powodować problemy z wilgocią i pleśnią

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę temperaturę panującą wewnątrz pomieszczenia, ponieważ ma ona kluczowe znaczenie zarówno dla dobrego samopoczucia, jak i klimatu wewnętrznego.

Temperatura i przeciągi są często przyczyną złego klimatu wewnętrznego, co może skutkować chorobą, dyskomfortem i pogorszeniem samopoczucia. Dlatego zaleca się, aby przede wszystkim, temperatura w pomieszczeniu była na poziomie komfortowym dla mieszkańców danego budynku. Zalecana temperatura powinna wynosić od 18°C do 25°C. 

SkamoWall jest izolacją

SkamoWall ma działanie izolacyjne, które w wielu przypadkach może spełnić zapotrzebowanie na izolację termiczną. Zazwyczaj spowodowane jest to występującymi problemami z wilgocią i pleśnią z powodu mostków termicznych i zimnych ścian.

Parametry izolacyjne płyty SkamoWall Board 50 mm:

  • Izolacja (wartość r): R = 0,74
  • Współczynnik przenikania ciepła (wartość u): U = 1,36
  • Przewodność cieplna (wartość lambda): λ = 0,068 W/(m×K)

Wyzwanie w utrzymaniu odpowiedniej temperatury

Temperatura wewnętrzna powinna być komfortowa, dostosowana do poziomu aktywności i rodzaju pomieszczenia. Dlatego też temperatura będzie się różnić w zależności od poziomu aktywności i pory roku, ale ogólna zalecana temperatura wewnętrzna wynosząca od 18°C do 25°C jest komfortowa dla większości ludzi. 

Warto pomyśleć także o utrzymaniu równomiernej temperatury we wszystkich pomieszczeniach w domu. Nadmierne wahania temperatury mogą prowadzić do kondensacji i problemów z wilgocią, a z czasem do rozwoju pleśni.

Konsekwencje nieprawidłowych temperatur

Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest zbyt niska lub zbyt wysoka, może to powodować ogólny dyskomfort, a w najgorszym przypadku konsekwencje zdrowotne. Oprócz zagrożeń dla zdrowia istnieje również ryzyko uszkodzenia konstrukcji budynku z powodu zwiększonej wilgotności i rozwoju pleśni w zbyt niskiej temperaturze.

Temperatura w pomieszczeniu wpływa zarówno na wilgotność, jak i na nasz komfort. Gdy temperatura jest zbyt wysoka, odczuwamy dyskomfort i jest nam za gorąco, natomiast zbyt niska temperatura może skutkować wysuszeniem powietrza i podrażnieniem błon śluzowych.

Odpowiednia temperatura dla prawidłowego klimatu w pomieszczeniu

Jeżeli odczuwasz przeciągi lub występuje zjawisko ,,zimnych ścian" w budynku, warto sprawdzić, czy izolacja jest wystarczająca, aby zapobiec mostkom termicznym, które mogą potencjalnie powodować kondensację wilgoci i ostatecznie pleśń.

Ponadto warto zadbać o optymalne działanie grzejników, aby we wszystkich pomieszczeniach można było utrzymać jednakową temperaturę. Nigdy nie wyłączaj grzejników całkowicie - nawet jeśli nie ma Cię w pokoju.