Kalicium Silicate Boards

Płyta krzemianowo-wapniowa SkamoWall Board

Płyta krzemianowo-wapniowa jest wykonana z minerałów nieorganicznych i składa się z wapna palonego i mikrokrzemionki, która jest produktem ubocznym produkcji krzemu.

Płyta krzemianowo-wapniowa SkamoWall Board jest produkowana z materiałów nieorganicznych, a głównym składnikiem jest wapno palone i mikrokrzemionka, która jest produktem ubocznym produkcji krzemu.

SkamoWall ma właściwości dyfuzyjne

Płyta krzemianowo-wapniowa SkamoWall Board oraz wszystkie produkty systemowe są otwarte dyfuzyjnie, co oznacza, że mogą one pochłaniać i uwalniać wilgoć.

Gdy płyta SkamoWall Board wejdzie w kontakt z wilgocią, pochłania ją, a wilgoć przesuwa się w stronę suchej części materiału. Wilgoć będzie magazynowana w płycie do czasu, aż środowisko umożliwi ponowne uwolnienie wilgoci z płyty. Typowym przykładem jest wilgotna ściana zewnętrzna, gdzie od wewnątrz zamontowana jest płyta SkamoWall. Płyta SkamoWall pochłania wilgoć, a podczas gdy pomieszczenie jest wentylowane, uwalnia ją z powrotem w postaci pary. 

W ten sposób płyta krzemianowo-wapniowa zapewnia zdrowy klimat wewnętrzny w pomieszczeniu. Poprzez zdolność pochłaniania wilgoci w strukturze budynku, sprawia, że wilgoć nie stwarza optymalnych warunków dla rozwoju pleśni i potencjalnych zagrożeń dla zdrowia.

SkamoWall eliminuje pleśń

Oprócz regulacji wilgoci, płyta krzemianowo-wapniowa SkamoWall Board posiada również szereg właściwości, które zapobiegają rozwojowi pleśni:

  • Jest wykonana z materiałów nieorganicznych, które nie stanowią pożywienia dla wzrostu pleśni.
  • Ma wartość pH powyżej 10.
  • Podnosi temperaturę powierzchni ścian, dzięki czemu nie występuje akumulacja wilgoci w ścianie.