Thermal Bridge

Mostki termiczne prowadzą do nieprawidłowych warunków klimatycznych w pomieszczeniu

Mostki termiczne często prowadzą do kondensacji wilgoci, co stwarza optymalne warunki do rozwoju pleśni.

Element konstrukcji budynku o znacznie niższym współczynniku izolacji niż sąsiadujące z nim elementy, w wyniku czego dochodzi do miejscowego ochładzania się przegrody nazywany jest mostkiem cieplnym.

Wyzwania związane z mostkami termicznymi

Mostki cieplne mogą pojawiać się w wielu różnych punktach konstrukcji budynku. Zazwyczaj ma to miejsce na punktach styku powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej, np. na połączeniu dachu ze ścianą zewnętrzną, narożach budynku.

Konsekwencje występowania mostków cieplnych

Gdy pojawiają się mostki termiczne, w rezultacie dochodzi do niekontrolowanej utraty ciepła z budynku, co prowadzi do miejscowego ochładzania się przegrody i powstawania zimnych stref wewnątrz budynku. W efekcie ściany zostają zawilgocone a problemy z wilgocią zapewniają optymalne warunki do rozwoju pleśni.

Dlatego ważne jest, aby zapobiegać powstawaniu mostków cieplnych w budownictwie i utrzymać zdrowe oraz komfortowe środowisko wewnętrzne.