Skamol Flag

Skamol – producent SkamoWall

Firma Skamol została założona w Danii w 1912 roku w celu eksploatacji lokalnych złóż unikalnej ziemi okrzemkowej znanej jako „moler”.

Skamol zajmuje się produkcją i sprzedażą systemów izolacyjnych opartych na trzech surowcach:

  • Krzemian wapnia
  • Wermikulit
  • Moler – występująca w Danii, lokalna ziemia okrzemkowa

 

Portfolio systemów obejmuje cegły i bloki, płyty izolacyjne oraz pasywną ochronę przeciwpożarową, zapewniając korzyści w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i oszczędności energii dla klientów i użytkowników końcowych zarówno w sektorze budowlanym, jak i przemysłowym na całym świecie.

Siedziba Skamol znajduje się w Danii i obsługuje rynek globalny (ponad 70 krajów) za pomocą własnych działów sprzedaży lub przedstawicieli zlokalizowanych we wszystkich regionach.

Zaakceptuj marketingowe pliki cookie, aby obejrzeć ten film Kliknij tutaj, aby otworzyć moduł wyboru plików cookie.

Wizja i cel Skamol

 

Wizja marki

Wprowadzaj innowacje i twórz, z myślą o ochronie planety i ludzi.

 

Cel

Dostarczanie unikalnych systemów dla budownictwa i przemysłu:

... w celu ochrony planety poprzez zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych.

...w celu ochrony ludzi przed pożarem i tworzenia zdrowego klimatu wewnętrznego.

 

Skamol wybrał następujące cele 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, do których realizacji możemy się przyczynić:

 

9. Przemysł, innowacyjność i infrastruktura

Możliwość zwiększenia wydajności procesu produkcyjnego i efektywności wykorzystania zasobów poprzez wdrożenie czystszych i bardziej przyjaznych dla środowiska procesów przemysłowych (9,11).

 

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych (12,2) i zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów poprzez zapobieganie, redukcję, recykling i ponowne wykorzystanie (12,5).

 

15. Życie na lądzie

Odtworzenie i zrównoważone użytkowanie gruntów lądowych (15,1).

 

Dowiedz się więcej o 17 celach ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju tutaj.